Našim hosťom je tento raz Lukáš Kraus. Žil dlhé roky v slnečnom španielsku v Madride, študoval a pôsobil ako grafický designér, brander a fotograf. Mal vnútornú túžbu skončiť tento životný príbeh a vrátil sa domov do Martina.link na Lukášove portfólio

https://www.instagram.com/krausnbros/


Vypočujte si podcast aj na ďalších platformách:
Spotify
Google podcasts
iTunes